เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

สมการเชิงอนุพันธ์ (Math3) KU

199

3998

4

ข้อมูล

Frong

Frong

รวมเทคนิกการแก้สมการเชิงอนุพันธ์แบบเป็นStep

ความคิดเห็น

Kanokwan Buasri
Kanokwan Buasri

มีประโยชน์มากๆเลย

Frong
Author Frong

ขอบคุณค่ะ

ผู้เยี่ยมชม

ละเอียดมาก

ผู้เยี่ยมชม

อันนี้เรียนมา.เกษตรหรอครับ

News