เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

เรขาคณิตวิเคราะห์ MA112

82

1196

1

ข้อมูล

Chtm62

Chtm62

เป็น Lecture เนื้อหาเกี่ยวกับวิชา MA.112
ประกอบไปด้วย
1.ภาคตัดกรวย (Conics or Conic Sections)
2.การเลื่อนแกน (Transition of Axes)

ความคิดเห็น

ผู้เยี่ยมชม

เราขอลิ้งชีทได้มั้ยย

News