เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

อนุพันธ์ย่อย MA112

97

1699

0

ข้อมูล

Chtm62

Chtm62

เป็น Lecture เนื้อหาเกี่ยวกับวิชา MA.112
ประกอบด้วย
1.Function of Two Variables
2.Function of Three Variable
3.Limit & Continuity
4.Partial Derivative
5.Geometric Interpretation of Particle Derivatives
6.Implicit Paritial Differentiation
7.Chain Rule
8.Higher-order Partial Derivatives
9.Total Differential
10.Direction Derivative
11.Gradient
12.การหาค่าสุดขีดสัมพัทธ์ชองfunctionหลายตัวแปรแบบไม่มีเงื่อนไข

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News