เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

WWI&WWII

121

2362

1

ข้อมูล

😼f

😼f

สรุปสงครามโลกครั้งที่1และ2
**หมายเหตุ**
A= ออสเตรีย ฮังการี
G= เยอรมนี
I= อิตาลี
R= โซเวียต(รัสเซีย)
J= ญี่ปุ่น
F= ฝรั่งเศส
UK= อังกฤษ
USA= อเมริกา

ความคิดเห็น

Nice
Nice

× นี่คือไรคะ

News