เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ไฟฟ้า

31

331

0

ข้อมูล

GAMMYPCY

GAMMYPCY

กฎของโอห์ม V=IR

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้