เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ
สรุปจากติวเตอร์
All

เรียนวิทย์ออนไลน์ม.ต้น | สรุปวิทยาศาตร์วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย

1137

15866

ข้อมูล

science style mo

science style mo

มัธยมต้น All

การต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย ของเด็กๆ ม.3 ลองอ่านโน๊ตสรุปและทำแบบฝึกหัดกันได้นะคะ

News