มัธยมปลาย
GAMMYPCY

GAMMYPCY

#dek63

โน้ต

จำนวนโน๊ต
2
จำนวนไลค์
94

Q&A

จำนวนคำตอบ
2
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

ประวัตศาสตร์ ม.3 ปก
  • มัธยมต้น
  • ประวัติศาสตร์

ประวัตศาสตร์ ม.3

GAMMYPCY
63
0
ไฟฟ้า ปก
  • มัธยมต้น
  • วิทยาศาสตร์

ไฟฟ้า

GAMMYPCY
31
0