เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ประวัติศาสตร์ ม.3 เทอม1(ไฟนอล)

173

3734

1

ข้อมูล

★Mydear★

★Mydear★

ประวัติศาสตร์ ม.3 เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความเจริญรุ่งเรืองของไทยค่ะ
++หมายเหตุ++ สนธิสัญญาเบาว์ริ่งในหน้าแรกและหน้าสุดท้ายต้องเขียนว่า Bowring ค่ะ และเป็นสัญญาที่ทำกับ "อังกฤษ"
ขออภัยในความผิดพลาดด้วยนะคะ พอดีตอนถ่ายยังไม่ได้แก้

ความคิดเห็น

Pipe_Parinee
Pipe_Parinee

*นอกเรื่องหน่อยนร้าา*
พี่นี่ติ่งฝรั่งช้ะม้ายยย

News