เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

สังคม (เศรษฐศาสตร์) ม.5

57

1795

2

ข้อมูล

Toonnggg♡

Toonnggg♡

เศรษฐศาสตร์
อุปสงค์
อุปทาน
กลไกราคา

ความคิดเห็น

ผู้เยี่ยมชม

เขียนดีมากคะ เสียดายไม่ค่อยชัด

แชร์โน้ตนี้