เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

พื้นที่ผิวและปริมาตร

21

310

0

ข้อมูล

Gunm22

Gunm22

สูตรพื้นที่ผิวและปริมาตร พร้อมกับตัวอย่างโจทย์

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้