เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

เศรษฐศาสต์

17

380

1

ข้อมูล

Ig: Shortnote.bell

Ig: Shortnote.bell

ความคิดเห็น

ผู้เยี่ยมชม

" เศรษฐศาสตร์ " เขียนแบบนี้นะครับ

แชร์โน้ตนี้