เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

[คณิต]•ระะบบจำนวนจริง•

81

1748

0

ข้อมูล

ชินไรจัง

ชินไรจัง

ระบบจำนวนจริง แบบสรุปๆ

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้