มหาวิทยาลัย
ชินไรจัง

ชินไรจัง

ตอนนี้เรียนอยู่คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง💕💕💕💕💕
#dek60

โน้ต

จำนวนโน๊ต
8
จำนวนไลค์
772

Q&A

จำนวนคำตอบ
2
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

Anal chem ปก
 • มหาวิทยาลัย
 • เคมี

Anal chem

ชินไรจัง
62
2
Organic chemistry || ปก
 • มหาวิทยาลัย
 • เคมี

Organic chemist...

ชินไรจัง
80
0
Inorganic chemistry ปก
 • มหาวิทยาลัย
 • เคมี

Inorganic chemi...

ชินไรจัง
67
0
Organic chemistry 1 ปก
 • มหาวิทยาลัย
 • เคมี

Organic chemist...

ชินไรจัง
195
0
เคมี2 ปก
 • มัธยมปลาย
 • เคมี

เคมี2

ชินไรจัง
89
0