เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

พลังงานไฟฟ้า ม.3

188

3021

0

ข้อมูล

Waz

Waz

กระแสไฟฟ้า
กฎของโอห์ม
ค.ต่างศักย์ไฟฟ้า
ค.ต้านทานไฟฟ้า
ตัวต้านทาน
วงจรไฟฟ้า
กำลังไฟฟ้า
การคิดค่าไฟฟ้า

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้