มัธยมปลาย
Waz

Waz

โน้ต

จำนวนโน๊ต
3
จำนวนไลค์
237

Q&A

จำนวนคำตอบ
0
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

คณิต ภาคตัดกรวย ปก
  • มัธยมปลาย
  • คณิตศาสตร์

คณิต ภาคตัดกรวย

Waz
23
0
ฟิสิกส์ ม.4  ปก
  • มัธยมปลาย
  • ฟิสิกส์

ฟิสิกส์ ม.4

Waz
26
0
พลังงานไฟฟ้า ม.3 ปก
  • มัธยมต้น
  • วิทยาศาสตร์

พลังงานไฟฟ้า ม.3

Waz
188
0