เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ตารางสรุป ชั้นบรรยากาศของโลก

247

3460

0

ข้อมูล

VAYNESLE

VAYNESLE

อันนี้เป็นแบบใช้อุณหภูมิเป็นเกณฑ์ค่ะ

PromotionBanner

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News