เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

รากที่ 2

79

837

0

ข้อมูล

NOTEBOOKS...

NOTEBOOKS...

รากที่สอง #คณิตศาสตร์

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้