เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

สรุปเครื่องมือทางภูมิศาสตร์

56

606

0

ข้อมูล

Venus

Venus

ย่อแบบย่อสุดๆเลย ไม่เข้าใจอะไรถามได้นะคะ^^

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้