เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

คณิตศาสตร์ ม.3 ◡̈

43

1591

0

ข้อมูล

Jxn_p1

Jxn_p1

มัธยมต้น 3

เนื้อหาค่อนข้างไม่ได้ละเอียดลึก ❗
📄เรื่องที่สรุป
- สมการเชิงเส้นสองตัวแปร
- พื้นที่ผิวและปริมาตร (พีระมิด)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News