เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

[สอบปลายภาค] เคมีอินทรีย์ ver.2 ม.6

453

11667

0

ข้อมูล

@NoteBaleewul

@NoteBaleewul

มัธยมปลาย 3

สรุปเคมี ม.6เรื่อง
แอลกอฮอล์
กรดอินทรีย์
เอสเทอร์
อีเทอร์
แอลดีไฮด์
คีโตน
เอมีน
เอไมด์
ผิดพลาดหรือตกหล่นอย่างไรขอโทษด้วยน้าาา
IG Studygram 👉🏻 notestudybs 👈🏻

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News