เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

สรุปเรื่องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของโลก

20

455

0

ข้อมูล

happyblueorange

happyblueorange

มัธยมปลาย 2

หลักฐานทางธรณีวิทยา การแปรสัณฐาน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของโลก
-วิชาโลก ดาราศาสตร์ และ อวกาศ

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News