เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

[GAT/PAT64] VOCAB PART1

40

440

0

ข้อมูล

blablaborntobemed

blablaborntobemed

มัธยมปลาย All

เราลองเอาvocabมาจดเป็นพาร์ทๆ จะได้แบ่งให้อ่านง่ายขึ้น✌🏻

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News