มัธยมปลาย
blablaborntobemed

blablaborntobemed

เพศ
หญิง
จังหวัด
เพชรบุรี
ถ้าขยันจะทำเรื่อยๆนะคะ😂

โน้ต

จำนวนโน๊ต
27
จำนวนไลค์
3546

Q&A

จำนวนคำตอบ
2
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

[campus] สรุปสูตรตรีโกณ ปก
  • มัธยมปลาย
  • คณิตศาสตร์

[campus] สรุปสู...

blablaborntobemed
13
0
[Onet64] 1.ความปลอดภัย ปก
  • มัธยมปลาย
  • เคมี

[Onet64] 1.ความ...

blablaborntobemed
16
0
[GAT/PAT64] VOCAB PART2 ปก
  • มัธยมต้น
  • ภาษาอังกฤษ

[GAT/PAT64] VOC...

blablaborntobemed
37
0
[GAT/PAT64] VOCAB PART1 ปก
  • มัธยมปลาย
  • ภาษาอังกฤษ

[GAT/PAT64] VOC...

blablaborntobemed
34
0
[ปลายภาค] แม่เหล็ก ปก
  • มัธยมปลาย
  • ฟิสิกส์

[ปลายภาค] แม่เหล็ก

blablaborntobemed
10
0