เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

การสังเคราะห์แสง

259

2667

0

ข้อมูล

PTR

PTR

มัธยมปลาย 2

การสังเคราะห์ด้วยแสง (Photosynthesis) [ม.5]🌵
🐾Photosynthesic Pigment
🐾Light-dependent Reaction
🐾Carbon Fixation
🐾ปัจจัยที่มีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสง

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News