ชีววิทยา
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ🙏🙏🙏

4G 4G แ แ13:39 น. ) 99 | + คำตอบของคุณ 1. ผู้ประดิษฐ์คิดค้นกล้องจุลทรรศน์คือ * ก. ลีเวน ฮุก ข. แจนเซน ค. โรเบิร์ต ฮุก ) ง. ชวาน 2. ถ้านักเรียนต้องการศึกษา สิ่งที่มองด้วย ตาเปล่าไม่เห็นควรใช้อุปกรณ์ในข้อใดจึง จะเหมาะสมที่สุด * ก.แว่นขยาย ข.กล้องจุลทรรศน์ ค.กล้องโทรทัศน์ O ง.กล้องส่องทางไกล ขอสิทธิ์แก้ไข 3. การที่พืชสังเคราะห์อาหารได้เองเพราะ =
4G ย แ 13:39 น. 9 4G 3. การที่พืชสังเคราะห์อาหารได้เอง เพราะ พืชมีโครงสร้างใด * ) ก. ผนังเซลล์ O ข. แวคิวโอล ค. คลอโรพลาสต์ ง. ไซโทพลาซึม 4.เซลล์สัตว์ ไม่มีส่วนประกอบที่เรียก ว่า"คลอโรพลาสต์"จึงทำให้เซลล์สัตว์ไม่ สามารถทำหน้าที่ในข้อใดได้ * ก. การหายใจ ข. การขับถ่าย ค. การสืบพันธุ์ ง. การสังเคราะห์ด้วยแสง ขอสิทธิ์แก้ไข 5.ปรากฏการณ์ใดต่อไปนี้จะเกิดกับเซลล์ =
4G ย แ13:39 น. 9 99 | + ง. การสั่งเคราะห์ด้วยแสง 5.ปรากฏการณ์ใดต่อไปนี้จะเกิดกับเซลล์ พืชที่แช่ในสารละลายไฮโพโทนิก * ก. เซลล์เต่ง ข. เซลล์แตก ค. เซลล์เหี่ยว ง. เซลล์เหมือนเดิม 6.ข้อใดต่อไปนี้อาศัยกระบวนการเอกโซไช โทซีส * ก. การทำลายเชื้อโรคของเม็ดเลือดขาว ข. การนำอนุภาคขนาดใหญ่เข้าสู่เซลล์ ของอะมีบา ค. การขับเกลือแร่ส่วนเกินออกทางเหงือก ของปลาทะเล ง. การหลั่งเอนไซม์ย่อยอาหารออกมาจาก O เยื่อบุผิวลำไส้เล็ก ขอสิทธิ์แก้ไข =

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!