เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

สรุปชีวะ: บทที่1: สิ่งมีชีวิต

120

1730

1

ข้อมูล

pmailuxz

pmailuxz

ขอแก้ชื่อภาษาอังกฤษตรงสาขาทางชีวะ
ตรง พันธุศาสตร์นะคะ **Genetics นะคะ**

ความคิดเห็น

ผู้เยี่ยมชม

มีประโยชน์มากๆเลย