ชีววิทยา
มัธยมปลาย

บอกคำตอบหน่อยค่ะ

คอนที่ 1 : ให้นักเรียนนำตัวอักษร ก -ต มาเติมในช่องว่าง ให้มีความสัมพันธ์กัน .1. ไมโตคอนเดรีย ก. เป็นส่วนที่มีไรโบโชมมาเกาะอยู่ 2. คลอโรพลาสต์ ข. ส่วนที่ยื่นเข้าไปเรียกว่า ครีวตี ของเหลว เรียกว่า เมทริกซ์ 3. ไรโบโชม ค. เกี่ยวข้องกับกระบวนการการสังเคราะห์ด้วยแสง .4. ไลโซโซม ง. มีเยื่อหุ้ม 2 ชั้น เรียก ว่า ฟอสโฟลิพิคไบเลเยอร์ ..5. กอลจิคอมเพล็ก จ. เป็นบริเวณที่ยืดเส้นใยสปินเดิล ช่วยในการ .6. เยื่อหุ้มเชลล์ เคลื่อนที่ของโครโมโชม 7. แวคิลโอล น. สังเคราะห์โปรตื่น ประกอบด้วยหน่วยย่อย 2 .8. เอ็นโดพลาสมิกเรติคิวลัม ชนิดขรุขระ หน่วย คือ หน่วยเล็กและหน่วยใหญ่ .9. เซนทริโอล ร. สร้างไลโซโชม 10. เอ็นโดพลาสมิกเรติคิวลัมชนิดเรียบ ย. ย่อยสลายและทำลายสิ่งแปลกปลอมต่างๆ 11. ผนังเซลล์ บ. สังเคราะห์ ลิพิด -12. นิวเคลียส ต. รักษาดุลยภาพของน้ำ ต. ควบคุมการแบ่งเซลล์
PromotionBanner

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉