เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

สารเคมีอินทรีย์

149

2863

0

ข้อมูล

meemi

meemi

มัธยมปลาย All

พันธะคาร์บอนในสารประกอบเคมีอินทรีย์
สูตรโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์
ไอโซเมอร์
สารประกอบไฮโดรคาร์บอน
แอลเคน เเอลคีน แอลไคน์
หมู่ฟังก์ชัน

อันนี้สรุปไว้แต่ชาติปางก่อน ยังไงก็ฝากทุกคนอ่านในหนังสือมาก่อนนะ
ติดตามได้ที่IG:std_meemi

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News