เคมี
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยนะคะ

#Staysafe AIS เ 08:24 ส่วนที่ไม่มีชื่อ สารละลาย NaOH เข้มข้น 10 % โดยมวล มีความหนาแน่น 1.2 g/mL เมื่อนำ สารละลายมาจำนวน 100 mL ผสมกับน้ำเพื่อให้สารละลาย NaOH มีความเข้มข้น 0.1 mol/L จะต้องใช้น้ำในการผสมครั้งนี้จำนวนกี่ mL มวลอะตอม Na = 23 , H = 1 ,0 = 16 คำตอบของคุณ สารละลาย H2CO3 เข้มข้น 2.0 mol/L จำนวน 400 mL ทำให้เป็นหน่วย ร้อยละ โดยมวล จะมีค่าเท่าไร ให้สารละลายมีความหนาแน่น 1.55 g/mL มวลอะตอม = 1,C = 12 , O = 16 คำตอบของคุณ ต้องนำสารละลายอะลูมิเนียมไนเตรต [AI(NO3)3] เข้มข้น 0.2 mol/L จำนวนกี่ mL จึงจะทำให้มี จำนวน NO3- เท่ากับจำนวน NO3- จากสารละลายแคลเซียมไน เตรต [Ca(NO3)2] เข้มข้น 1.2 mol/L จำนวน 600 mL คำตอบของคุณ สารประกอบไฮโดรคาร์บอนชนิดหนึ่งมวล 4.5 g ละลายในเบนซีน 100 g พบว่า สารละลายมีจุดเยือกแข็ง 3.5 0C ส่วนเบนซีนบริสุทธิ์มีจุดเยือกแข็ง 5.5 0C และ มีค่าคงที่ของการลดลงของจุดเยือกแข็งเป็น 5.0oC/m สูตรโมเลกุลของ สารประกอบไฮโดรคาร์บอนนี้ควรเป็นอย่างไร C8H16 C8H12 C3H6 C5H6
#Staysafe AIS ]เ 08:25 สารประกอบไฮโดรคาร์บอนชนิดหนึ่งมวล 4.5 g ละลายในเบนซีน 100 g พบว่า สารละลายมีจุดเยือกแข็ง 3.5 0C ส่วนเบนซซีนบริสุทธิ์มีจุดเยือกแข็ง 5.5 oC และ มีค่าคงที่ของการลดลงของจุดเยือกแข็งเป็น 5.00C/m สูตรโมเลกุลของ สารประกอบไฮโดรคาร์บอนนี้ควรเป็นอย่างไร C8H16 C8H12 C3H6 C5H6 C9H16 การเปรียบเทียบสมบัติของสารละลายในตารางข้างล่าง ข้อใดถูกต้อง ตัวถูกละลาย ตัวทำละลาย ความเข้มข้น (m) สารละลาย ยูเรีย (CHN,0) น้ำ P 2 กลูโคส (C H,0) น้ำตาลทราย (C ,H,01) Q น้ำ 1 R น้ำ 1 แนฟทาลีน (CoH is เบนซีน X 2 กำหนด K, ของน้ำ 0.51 C/m K ของน้ำ 1.86 C/m K, ของเบนซีน 2.53 c/m K, ของเบนซีน 4.90 C/m จุดเดือดของเบนซีน 80.10 c จุดเยือกแข็งของเบนซีน 5.50 c จุดเดือด X > P > R จุดเยือกแข็ง Q > P จุดเดือด P > X ความเข้มข้นร้อยละโดยมวล R > X > P > Q จุดเยือกแข็ง P > Q = R > X จุดเดือด P > Q > X จุดเยือกแข็ง P > X > R

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉