เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ม.4

647

14938

0

ข้อมูล

noe!

noe!

มัธยมปลาย 1

เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
• อะตอม
•โมเลกุล
• สารประกอบ
• สารอนินทรีย์ (น้ำ และแร่ธาตุ)
• สารอินทรีย์
(functional groups, คาร์โบไฮเดรต, โปรตีน, ลิพิด, กรดนิวคลีอิก และวิตามิน)

ทักมาขอไฟล์ pdf ได้ที่ ig : eie.04 ค่ะ

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News