ชีววิทยา
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่าา🥺💖

กิจกรรมตรวจสอบการเรียนรู้ที่ 2.2 1. สืบค้นเกี่ยวกับสารชีวโมเลกุล อ่านและวิเคราะห์ และสรุปโดยการเขียนเป็นผังมโนทัศน์ 2. สืบค้นเกี่ยวกับอนุมูลอิสระและโคเอนไซม์คืออะไร มีีความสำคัญต่อร่างกายอย่างไร 3. สืบค้นเกี่ยวกับวิตามินต่างๆ มีผลต่อสุขภาพร่างกายของมนุษย์อย่างไร 4. เมแทบอลิซึมคืออะไร มีความสำคัญต่อกลไกการทำงานของร่างกายมนุษย์อย่างไร 5. วิธีการใดสามารถตรวจสอบได้ว่าวิตามินชนิดใดละลายในน้ำและวิตามินชนิดใดละลายในไขมัน 6. จงอธิบายหมู่ฟังก์ชันคืออะไร มีความสำคัญอย่างไรในทางเคมี 7. สารอนินทรีย์และสารอินทรีย์เหมือนหรือต่างกันอย่างไร 8. เหตุใดจึงกล่าวว่า คาร์โบไฮเดรต ลิพิด และโปรตีนเป็นสารที่ให้พลังงาน 9. DNA และ RNA มีโครงสร้างเหมือนหรือต่างกันอย่างไร 10. กรดอะมิโนจำเป็นกับกรดอะมิโนไม่จำเป็นเหมือนหรือต่างกันอย่างไร
ชีวะ ชีววิทยา ชีวโมเลกุล อนุมูลอิสระ โคเอนไซม์ วิตามิน เมแทบอลิซึม กลไกร่างกาย

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!