ชีววิทยา
มัธยมปลาย

แง ทำไงอ่ะคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่า🙏😭🤍

10:27 น. C (33 - ksk-rxgf-mgh ) 4) 6-45c52a6490a2 btl'er with Premium+! Upgrade before August 31st 4 months are on usl Upgrade no 1 Library al Reports 88 Groups 1 - Quiz ในร่างกายของสิ่งมีชีวิตพบสารอินทรีย์ชนิดใดมากที่สุด 2 - Quiz โมเลกุลของน้ำ 1 โมเลกุล สามารถเกิดพันธะไฮโดรเจนกับน้ำโมเลกุลอื่นได้กี่โมเลกุล 3 - Quiz โมเลกุลของออกซิเจนและไฮโดรเจนภายในโมเลกุลของน้ำ ยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะใด 4 - Quiz โครงสร้างดังภาพคือหมู่ฟังก์ชันใด Supischanan กำลังนำเสนอ : =
10:36 น. C (32 ksk-rxgf-mgh , 4) ahootl'er with Premium+!1 Upgrade before August 31st 4 months are on us! Upgra Library al Reports 888 Groups * Upgrade 6 - Quiz กลูโคส 10 โมเลกุลเชื่อมต่อกันด้วยพันธะไกลโคซิดิก จะมีการปลดปล่อยน้ำเท่าใด 7 - Quiz ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับไกลโคเจน (Glycogen) 8 - Quiz น้ำตาลซูโครสเกิดจากการรวมตัวกันของน้ำตาลกลูโคสกับน้ำตาลในข้อใด 9- Quiz ข้อใดคือธาตุที่เป็นองค์ประกอบหลักของคาร์โบไฮเดรต Supischanan กำลังนำเสนอ : =

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!