เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

Lecture ME291 1/2563 Midterm

196

2972

0

ข้อมูล

Chtm62

Chtm62

เป็น Lecture กลศาสตร์(ME.291) ของMidterm มีเนื้อหาดังนี้
1.Introduction and Static’s of Particles
2.Rigid Bodies : Equivalent Systems of Forces
3.Equilibrium of Rigid Bodies
4.Distributed Force : Centroids and Center of Gravity
5.Analysis of Structure
6.Forces in Beams and Cables
7.Friction

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News