เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

Function ค่า Vector MA112

62

1549

0

ข้อมูล

Chtm62

Chtm62

เป็น Lecture เนื้อหาเกี่ยวกับวิชา MA.112
ประกอบด้วย
1.funtionค่าvector
2.limitของfunctionค่าvector
3.ความต่อเนื่องของfuntionค่าvector
5.ปริพันธ์ของfunctionค่าvector
6.ความยาวส่วนโค้งของเส้นโค้งซึ่งกำหนดโดยfunctionค่าvector
7.vectorสัมผัส&vectorปกติ
8.ความโค้ง

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News