เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

วิธีการทางประวัติศาสตร์ ม.ต้น

311

6236

0

ข้อมูล

Zo-E

Zo-E

มัธยมต้น All

-หลักฐานทางประวัติศาสตร์
-วิธีการทางประวัติศาสตร์
-ความแตกต่างระหว่างวิธีการทางประวัติศาสตร์ vs. วิธีการทางวิทยาศาสตร์
หากมีข้อผิดพลาด ตรงไหนติได้นะคะ ขอบคุณค่ะ😊

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News