เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ภาษาไทย ม.ปลาย เล่ม 6

113

3268

0

ข้อมูล

BLOSSOMS’s summary

BLOSSOMS’s summary

มัธยมปลาย All

4.วรรณคดี ม.5 (1)

•ดูมัทนะพาธาเพิ่มเติมที่
-https://vajirayana.org/มัทนะพาธา-หรือตำนานแห่งดอกกุหลาบ
-https://sites.google.com/a/silpakorn.edu/characters-in-literature/reuxng-mathna-phatha
•ลิลิตตะเลงพ่าย
-https://vajirayana.org/ลิลิตตะเลงพ่าย
-https://sites.google.com/site/wrrnkrrmphunban/wrrnkrrm-rach-sanak-1/lilit-taleng-phay
-https://www.baanjomyut.com/library_2/lilit_taelg_defeat/index.html
ตัวละคร
-https://sites.google.com/site/wannakadeem5/lilit-taleng-phay

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News