ภาษาไทย
มัธยมปลาย

หาคำตอบ

10:17 2 ✓ M. ! ๓. จากเรื่อง โคลนติดล้อ ตอนความ นิยมเป็นเสมียน สอดคล้องกับ สํานวนในข้อใดมากที่สุด ข้าเก่า เต่าเลี้ยง สิบพ่อค้าไม่เท่าหนึ่งพระยาเลี้ยง พูดไปสองไพเบี้ย นึ่งเสียตำลึงทอง ช้างเท้าหน้า ช้างเท้าหลัง เป็นประโยชน์ ๔. ข้อเป็นสาเหตุที่ทำให้คนรุ่นใหม่ * 1 คะแนน จึงปฏิเสธการกลับไปบ้าน ช่วยบิดา มารดาทําการเพาะปลูก Vol) 4G LTE1 ↓↑ อยากใช้ช่วงเวลาที่เหลืออยู่ในเมือง การทำงานในเมืองจะทำประโยชน์ให้บ้าน เมืองได้มากกว่าการทำงานที่บ้านนอก ต้องการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่ ต้องการสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ ครอบครัว คิดว่า ๕. จากแนวคิดรัชกา อาชีพใดอาจทำประ .ให้กับบ้าน เมืองได้มาก ||| ^ all 98% * 1 คะแนน * 1 คะแนน A V
หาคำตอบ

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉