ภาษาไทย
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ🙏

จะลอบลักดูเหล้น สองลงในสระเร้น ๒.๑ อย่าให้เห็นเรา ลิลิตพระลอ ไม่ปรากฎน คำที่ไม่ใช่คำเอก คำโทมีคำใดบ้าง และใช้คำแทนอย่างไร เทวา ๒.๒ อย่าโทษไทท้าวท่วย ย่านกว้าง อย่าโทษสถานภูผา อย่าโทษหมู่วงศา โทษแต่กรรมเองสร้าง มิตรญาติ ส่งให้เป็นเอง โคลงโลกนิติ : สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชา คำที่ไม่ใช่คำเอก คำโทมีคำใดบ้าง และใช้คำแทนอย่างไร กรรณฟังได้ยินถนัด เราพูดชัดแจ่มแจ้ว ๒.๓ แต่พูดมามากแล้ว ก็รู้เข้าใจ กันนา ลิลิตนิทราชาคริต : พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเด้า . คำที่ไม่ใช่คำเอก คำโทมีคำใดบ้าง และใช้คำแทนอย่างไร
๒.๔ สองนายกรกอดเกี่ยว สองนาง มือสอดเสียดเอวบาง ลูบท้อง เรียมสั่ง สองแม่ พิศพลางจูบชมพลาง มิใครไคลคลาดน้อง หนึ่งเล้ยกับตน ลิลิต พระลอ ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง . คำที่ไม่ใช่คำเอก คำโทมีคำใดบ้าง และใช้คำแทนอย่างไร เคยถนอมนุชแนบเนื้อ เจ็บนิรารสเกื้อ เกี่ยงไหม้หมองทรวง ๒.๕ เรียมนา ลิลิตตะเลงพ่าย : สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส - คำที่ไม่ใช่คำเอก คำโทมีคำใดบ้าง และใช้คำแทนอย่างไร

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉