เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

[GAT/PAT] สมดุลเคมี

84

1383

1

ข้อมูล

ToeyKak'K

ToeyKak'K

สมดุลเคมี (Chemical Equilibrium)

ความคิดเห็น

wanwan
wanwan

มีประโยชน์มากๆเลย

News