สังคมศึกษา
มัธยมต้น

ใครพอเข้าใจไหมครับ ทำยังไง 😭😭

[ ง ผลผู(กรพ แบ ทีดิน แรงงาน ทุน ผู้ประกอบการ 1. ป่าไม้ พบเป็นไม้สน เขต เชื้อชาติ มี 3 เชื่อชาติใหญ่ หนาว ป่าไม้ผลัดใบเขต 1. มองโกลอยด์ (ผิวเหลือง) พบใน อบอุ่น และป่าดิบชื้นในเขต เอเชียดตะวันออก (จีน เกาหลี และ ร้อน ญีปุ่น) และเอเชียตะวันออกเฉียง ใต้ (ไทย พม่า ลาว เวียดนาม) 2.- ดินในเขตหนาว ซื้นแฉะ 2. คอเคซอยด์ ผิวขาว สูงใหญ่ พบ -เขตแห้งแล้ง ขาดนํา ในแถบเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ -เขตร์อนชิ้น ดินลูกรังถูก เอเชียใต้ และเอเชียกลาง ะล้างหน้าดิน ขาดความอุดม 3. นิกรอยด์ ผิวดํา ผมหยึก พบใน สมบรณ์ ไม่เหมาะแก่ อินเดียดอนใต้ ศรีลังกา และหมู่ การเกษตร เกาะต่างๆ ทางตะวันออกเฉียงใต้ - ดินตะกอนในเขตที่ราบลุ่ม แม่นําเหมาะแก่การเพาะปลูก
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!