สังคมศึกษา
มัธยมต้น

ช่วยเราหน่อยนะคะเทอ
ขอบคุณล่วงหน้าน้าาา😊💗

คําถามประจําหน่วยการเรียนรู้ ๐ เพราะ เหตุใดจึงถือว่าพระ สงฆ์เป็นผู้คว วรแก่การคํานับ ๑ หลักธรรมเรื่องอริยสัจ ๕ สามารถนํามาประ ะยุกต์ใช้ แนชีวิตประ“ จําวันใต้6 อย่างไร ๐6 สอบ ต 0 1 คต ยณโหประโยชน์อย่างไร ๐ 133ลล0 เขงาทาญูตินการทังธรรมณ์ อะไรบ้าง รจในการเรียนได้อย่างไร เจ งอธิบาย ๐9 อิทธิบาท ๕ ช่วยให้นักเรียนประสบความสําเร็ เห 1 1 ฆ @/” ๕ส 1 นักเรียนแบ่งกลุ่มและร่วมกันจั อุมและร่วมกันจัดป้ายนิเทศเกี เทศเกียวกับประโยชฯ บบระเยชา น. กิจกรรม ๑ ฟังและการสน ะ ทนาธรรมต เ ามมุมต่างๆ ของโรงเรียน

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!