ชีววิทยา
มัธยมปลาย

ทำข้อสอบไปแล้ว เเต่อยากได้เฉลยอะคร้าา ได้ข้อไหนก็แชร์ๆกันหน่อยนะคะะ 🙏🙏🙏

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การสังเคราะห์ด้วยแสง แบบทดสอบ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง ล ้ ้ ะ : ด โธรโธชรชร9ง9ปงงปงู55 คําชี้แจง : ให้นักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 1. กระบวนการใดไม่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ ด้วยแสงของพืช 1. การตรึงออกซิเจน 2. กระบวนการใช้แสง 3. กระบวนการไม่ใช้แสง 4. การตรึงคาร์บอนไดออกไซต์ 5. การถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังตัวรับ 2. ข้อใดคือผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสง 1 น้้า 4. ออกซิเจน 2. น้้าตาลกลูโคส 5. ข้อ 1.-3. ถูกต้อง 3. คาร์บอนไดออกไซด์ 3 น้้ามีบทบาทอย่างไรในกระบวนการสังเคราะห์ 6. การตรึง 6๐0) ในพืช 64 เกิดขึ้นที่เนื้อเยื่อใด 1. บันเดิลชีทและมีโซฟิลล์ 2 มีโซฟิลล์และเอนโดเดอร์มิส 3. เอพิเดอร์มิสและเอนโดเดอร์มิส 4. เอนโดเดอร์มิสและวาสคิวลาร์บันเดิล 5. เกิดที่มีโซฟิลล์เท่านั้น 1.120 -» 55 1 -> 5 | --» ผลออห 2 ห20 -» ผลเวดเห -> 6ล!หท ๑ 3. 551| -> 55 ! --> ผ#เ0เฟ่ -> 6ิล!หท ๕๒ 4.ไ0 ->» 55 | -> 5แย -> ผเอรท -> 9. พลังงานแสงถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานเคมีชนิดใด 1. #77 เท่านั้น 4 ล๐6 2 ผลอห 5. ผลอคห 3. 9 และ ผลวคห 10. โลหะสําคัญที่เป็นองค์ประกอบของสาร คลอโรฟิลล์คือข้อใด . 1. คือ 2 779 3.2ก 4.!หท 5.08
การสังเคราะห์แสง
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉