ภาษาอังกฤษ
มัธยมปลาย

ทำไมข้อ 3 ถึงไม่ผิดอะคะมันไม่ต้อง parallel กับ are หรอคะ

14. 6๕หไลเท |ลทยนลยธร รน6๕ ลร เก็หแลลทร ล ป่ท6 อลส่น6๕ ๕1 ล66นไบ 1 2 ' เมล6 6๕๓ลไอค่ พท6ท ไพ๐ รอ6ไอธป์โอร ทา6เยอด. 3 4

คำตอบ

✨ คำตอบที่ดีที่สุด ✨

เพราะมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต(ภาษาแอฟริกันถูกสังสมมา เป็นเวลานาน)
parallel กับ are ค่ะ

ผู้เยี่ยมชม

ตอบข้ออะไรหรอคะ

The thanarin

ตอบข้อ1 จาก certainity ที่เป็นคำนาม เป็น Certain ที่เป็น adj เพราะเอาไว้ขยายคำว่าlanguage ที่เป็น noun ข้อ3 ถูกค่ะเพราะเป็นpassive voice เนื่องจาก language ไม่สามารถ create ตัวเองได้

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉