เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

📌 สรุป Grammar ภาษาอังกฤษ ม.4 (ปรับปรุงล่าสุด)

1426

30245

0

ข้อมูล

PREMZ PLAY

PREMZ PLAY

มัธยมปลาย All

#แจกจ้าแจก 😅
📌 มาแล้ว!!! ไฟล์สรุปเนื้อหา
NEW! ENGLISH GRAMMAR 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
by PREMZ PLAY
✅ เนื้อหาปรับใหม่จากฉบับเดิมทั้งหมด
✅ ประกอบด้วยเนื้อหาทั้งหมด 11 บทดังนี้
Unit 1 Present Simple
Unit 2 Present Continuous
Unit 3 Past Simple
Unit 4 Past Continuous
Unit 5 Present Perfect
Unit 6 Auxiliary Verb
Unit 7 Comparison
Unit 8 First Conditional
Unit 9 One/Ones
Unit 10 Indefinite Pronouns
Unit 11 Too and Enough
✅ ไฟล์ 4 สีทั้งหมด
✅ เนื้อหาครบ อธิบายเข้าใจง่าย
ใครอยากได้ไฟล์ pdf คลิกลิงก์นี้ได้เลย 👇👇
https://drive.google.com/folderview?id=16efRZjuR_tLyyRLrNZMqX2Of6eRmBk9V

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News