ฟิสิกส์
มัธยมปลาย

ช่วยข้อนี้หน่อยครับ 33 34

30 เมตร/วินาที ถามว่าขณะที่วัตถุกําลัง พื้นกี่เมตร (9 9ย»!? * ก 1 [ ป ตสูงสุดภายในเวลา 13จ

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!