เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์(Motion of a Projectile)

15

414

0

ข้อมูล

ติวเตอร์ ครูพี่แตงโม สอน วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ป.1-6 และ ม.1-6 😊🐰🥳🎉

ติวเตอร์ ครูพี่แตงโม สอน วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ป.1-6 และ ม.1-6 😊🐰🥳🎉

มัธยมปลาย All

การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์(Motion of a Projectile)⤵️⤴️
คือการเคลื่อนที่ของวัตถุเป็นแนวโค้ง ในกรณีที่วัตถุเคลื่อนที่อย่างเสรีด้วยแรงโน้มถ่วงคงที่
☎️ 0633138069
#ติวออนไลน์มีอะไรสงสัยถามได้🐰🐰
#มีเป็นคลิปอัดผู้เรียนสามารถออกแบบเรื่องเรียนได้เฉพาะบุคคล
#ติวตัวต่อตัวออนไลน์😊

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News