สังคมศึกษา
มัธยมต้น

ช่วยคิดหน่อยครับ ข้อไหนตอบแล้วก็ช่วยตรวจคำตอบให้หน่อยนะครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ

3. จงตอบคําถามต่อไปนี้ โดยเติมคําหรือข้อความลงในช่องว่าง ออห ซะ ซี ๓ 1. ที่ตั้งของทวีปอเมริกาเหนือครอบคลุมเขตอากาศ 3 โซน คือ 1) 3) ฆาจ ว คนดห: - ชายฝั่งตะวันออกของเกาะนิว วฟ” าวด์แลนด์เป็นเขตปลาชุมของโลก และมีหมอกจัดเป็นอุปสรรค (ระ วแสนําคหถัดฟ สัตจืว ” 0ระแต็ขั้งเดินแลนร0ร กั้นความชุ่มชื้นของลมตะวันตกที่พัดมาจากมหาสมุทรแปซิฟิก ต่อการเดินเรือ ,เนื่องจ ไก ซ่ ๕ "ง 2. เทอกเขา จอกก ัฐอเ วิกาได้รับภัยธรรมชาติที่รุนแรงจากพายุทอร์นาโตเสมอ เนื่องจาก 4. ภาคกลางของสหรั + - รงล ฎากถี่าผื้น ฤดูร้อน ) ทําความเสียหายให้เกขาย การี ง เก อเมริกากลาง และ , = = จ7 ซ่ เจ หมู่เกาะอินดิสตะวันตก คือ พายุ เซอ5เดิห ฑญูมบมู่อย 1 ) ซ ฯ ฒ ๓ 6. ชายฝังด้านใต้ของอะแลสก้าจอดเรือได้ตลอดปี เนื่องจากอิทธิพลของ 4/ ซ่ ง 7 1 1 ซ่ = ซ = 9 7. ลักษณะอากาศที่แตกต่างกันอย่างเด่นชัดของทวีปอเมริกาเหนือ คือ ภูมิภาคทางตะวันออกของทวิป ลักษณะอากาศส่วนใหญ่เป็นแบบ การกระจายประชากร ภูมิภาคทางตะวันตกของทวีป ลักษณะอากาศส่วนใหญ่เป็นแบบ การกระจายประชากร | . ร : ก ง จ 8. เขตทุ่งหญ้าแพรรี่ (2เ๒[ก๑) เป็นทุ่งหญ้าที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การปลูกข้าวสาลี เลียงสัตว์ พบเป็นบริเวณกว้างในเขตอากาศ ซ่ จ. น | สล่= 2๐ 9. ที่ราบเกรตเพลนส์ เป็นเขตเลี้ยงโคเนื้อแบบไร่ปศุสัตว์ขนาดใหญ่ เป็นเขตที่มีภูมิอากาศแบบ พืชพรรณธรรมชาติเป็น ม ๑ละบัณะร เคด ะ 10. ถ้าจะตั้งโรงงานผลิตเหล้าองุ่น นํามันมะกอก หรือนําผลไม้ ให้ใกล้แหล่งวัตถุดิบทีสุด ควรตั้งอยู่ « 3.126 < ฯ 6 ปัญ ' ในเขตรัฐ แเคลิฟ65เนียร ซึ่งมีอากาศแบบ เ!%ดิเตอร์เจิเนิคน 11. รัฐที่มีภูมิอากาศแบบทะเลทราย ได้แก่ 1) 2 3) ๑ เว) ๑ ซ์ ก 12. รัฐของสหรัฐอเมริกาที่มีอากาศแบบไทก้าและทุนดรา คือ รัฐ 5
PromotionBanner

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!