ภาษาอังกฤษ
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะครับ😓😓

5.ท6ธเวอทอฮห/ เลล 0 16.พ[2ลผี่ ==๒5 - 7 17.ก0๐56 แอ2 18.ท๑ ' เจอ0 19.เ๒ท์ท6๐6 20.๒หเต่๕ย๐ทา เน ๕
เธ8แธผอบพผร ธ๒๐๐0- ๐๐บพผาคลเธ พผว บพผอ๐๐อบผรค 5รแนต๑ทบ5 ทอททด เพฑ์ 2 2 ๑. อนทร ขน อลห 00นท าทอน อสท ปธ6 ส / 'อท! อ์[ ๐อนทเฮว1ธ ทอนทร เพผอนทร ไทร! ทสงอ ล ฏ!นล โอโญ ๑ ลท เท โพ บผอ๐๐แพร83 เจ เน พอ๐นทร ฝ่าส1 ท๐หทลแง ต่อท“! ทลงอ ล ตในล|อททา | | | กทย ธ) 0อ|อ สทส์ ฮูไบธ (ทอ ทสทาธ ๐ ธตอท ๒16ไน18, รึ น บ 1 ๒ : (ทรท ทนทา๒ธะ ไทรทท โอทท ไทร อทอ หอน ไช บหรบ. น ออ เป). (ปาธ ทา๐5ร1 ส !สร! อท6- [ ลภ0๐. 5) ปรอ ส / สท อ7 รอทแอ สทส เพท์ไธ 0 โอ1 ๐อนทเล๒|ธ อะ ป โอะ นท๐อนทเสว!6. ๒) !.๐๐ ธ! ไท6 พพฉแต่ธ ลหต่ ธ@!อ๐ ฝ่าอเท โท1อ ป่า6 อ 5 07กกศส” ๐ลเธผูอพฬ/ ะ เถก ๑.๐0กี “ .. พลใอห - 0หอลผี่ - ใธททฉทร - ๕๓6๐๐818 - รนยูส - ๒ 0 0 ทท - อ1ลทผูธร- ต่าธ6ร6 - อ๐ถีส6 - 6อ5 - 081 ๑ ๒ล ๐1 อ่า0๐00เล16. ตล อ1 อท๐๐๐ไส1อ - ๐โต(๕๓ - งนไธ6 - ๑ เวล[ ค ๑ 0 เอ๒-ต๓ลเท “ ทธลอท - 8 อนต อ1 !ธส - ทอทธง4 6 ได ๑ 0เล838 0[ เพลไอ ๑ 7 00ก๊6@6 08ผ@ พ 2. --- 0เสทยูอ. - ทนทอท 01 ยุเสลฏ8ร * แหพู่ ๑ ลอก06 ธล[1

คำตอบ

1.girl
2.aunt
3.daunghter
4.mother
5.woman
6.mistress
7.lady
8.countess
9.wife
10.queen
11.sister
12.spinster
13.nun
14.madam
15.niece
16.witch
17.hostess
18.heiress
19.princess
20.bride
ส่วนใบที่สองอันนี้เราไม่แน่ใจนะคะ รอคนอื่นดีกว่า5555

Post A Comment
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!