สังคมศึกษา
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ 🙏🙏

คําขี้แจง ให้นักเรียนเติมคําตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 1. โลกหมุนรอบตัวเองใช้เวลา 24 ชั่วโมง หรือ 1 วัน ทําให้เกิด.... 2. โลกจะหมุนจากทิศ...... --ไปยังทิศ........ 3. โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลา......2..22202วัน ทําให้เกิด.... องศากับแนวดิ่ง และชี้ไปทาง.... 4. แกนโลกเอียงทํามุม..... -จากทิศ.... 5. โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ในวงโคจรรูป..... .---ไปยังทิศ. 6. ดวงอาทิตย์ขึ้นตรงทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกพอดี กลางวันและกลางคืนเท่ากันพอดี ทําให้เกิด ฤดู.. 7. โลกหันซีกโลกเหนือเข้าหาดวงอาทิตย์ ทําให้มองเห็นพระอาทิตย์อยู่ค่อนไปทางเหนือ ดวงอาทิตย์ขึ้นเร็วตก ข้า เวลากลางวันยาวกว่ากลางคืน ทําให้เกิดฤดู....
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!