สังคมศึกษา
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะค่ะ ต้องส่งพรุ่งนี้แล้วค่ะ ด่วนๆๆ🙏🙏

คําขี้แจง ให้นักเรียนเติมคําตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 1. โลกหมุนรอบตัวเองใช้เวลา 24 ชั่วโมง หรือ 1 วัน ทําให้เกิด.... 2. โลกจะหมุนจากทิศ...... --ไปยังทิศ........ 3. โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลา......2..22202วัน ทําให้เกิด.... องศากับแนวดิ่ง และชี้ไปทาง.... 4. แกนโลกเอียงทํามุม..... -จากทิศ.... 5. โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ในวงโคจรรูป..... .---ไปยังทิศ. 6. ดวงอาทิตย์ขึ้นตรงทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกพอดี กลางวันและกลางคืนเท่ากันพอดี ทําให้เกิด ฤดู.. 7. โลกหันซีกโลกเหนือเข้าหาดวงอาทิตย์ ทําให้มองเห็นพระอาทิตย์อยู่ค่อนไปทางเหนือ ดวงอาทิตย์ขึ้นเร็วตก ข้า เวลากลางวันยาวกว่ากลางคืน ทําให้เกิดฤดู....
' | คําขี้แจง ให้นักเรียนตอบคําถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 1 ประเทศกรีนิต (ประเทศอังกฤษ) อยู่ที่ 0 องศา กับประเทศไทยอยู่ที่ 105 องศา อยากทราบว่าประเทศ. กรีนิชห่างจากประเทศไทย กี่ชั่วโมง แสดงวิธีทําอย่างละเอียด 2 วันนี้เป็นวันที่ 5 มกราคม พ.ศ, 2563 ซึ่งน้าฝน อยู่ที่สหรัฐอเมริกา เป็นนักศึกษาไทยที่ได้รับทุนไปเรียนที่ สหรัฐอเมริกา กําลังคิดถึงคุณแม่ที่อยู่เมืองไทย จึงอยากโทรศัพท์ไปหาคุณแม่ให้หายคิดถึง แต่เหลือบไปมอง นาฬิกา ขณะนี้เวลา 20.00 นาที นักเรียนคิดว่าน้าฝนควรโทรไปหาคุณแม่หรือไม่ เพราะอะไร ซ่ เจวซี ซ่ 5 ฮ่, ส. ญ่ ป 3. ประเทศญี่ปุ่น ใช้เวลามาตรฐานที่เส้นเมริเดียนกลางที 135 องศาตะวันออก มีเวลาเร็วกว่าไทยกี่ชั่วโมง และ ญี่ปุ่นเวลา 12.00 นาที ไทยจะเท่ากับกี่ชั่วโมง
ตอนที่ 2 คําชี้แจง ให้นักเรียนเติมคําตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง กัง ฆ เสจ่ ซ้ ซ่= 1. ประเทศไทย กัมพูชา และลาว ใช้เวลามาตรฐานเดียวกัน เนื่องจากมีพื้นที่ดินแดนอยู่ในเขตภาคเวลา เดียวกัน คือ ...องศาตะวันออก ง = 7 จ 2. เวลาของประเทศไทยเร็วกว่าเวลาปานกลางกรีนิซุ.......2.22626๐226๐6๐๓๐๐๐๐6๐666656ชั่วโมง เนื่องจากประเทศไทยใช้ ซ่ 7 ม = ซ รเลองศาตะวันออก เป็นเส้นเมริเดียนกลางเขตภาคเวลา ล ย
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!